Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „CORA”
 
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1. Sklep internetowy "CORA" prowadzony jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO "CORA" wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Regon: 350569482, NIP 6780052492.
 
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2. DEFINICJE
 
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu internetowego "CORA" czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
2. Przedsiębiorca - PRZEDSIĘBIORSTWO "CORA", z siedzibą: os. Centrum D 7, 31-933 Kraków wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Regon: 350569482, NIP 6780052492
 
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.cora.com.pl
 
§ 3. KONTAKT
 
1. Adres przedsiębiorstwa: os. Centrum D 7, 31-933 Kraków
2. Adres poczty elektronicznej: firmacora@gmail.com
3. Numer telefonu: 603 208 306, 507 197 477
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 
§ 4. INFORMACJE WSTĘPNE
 
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 
§ 5. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni, w momencie dostarczenia towaru lub w momencie odbioru osobistego - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 
a) przelew
b) karta płatnicza / kredytowa
c) przy odbiorze (za pobraniem)
d) przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym
e) poprzez system elektronicznych płatności PayU

 
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności Przelewem Bankowym, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu, zaś w przypadku Zapłaty elektronicznej przez system Payu pozytywny wynik autoryzacji transakcji.

 
§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
6. Skutki odstąpienia od umowy:
 
a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 
b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 
c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 

d) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Odsyłany towar należy starannie zapakować, aby uchronić go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odesłania zwracanego towaru przesyłką za pobraniem.

e) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

f) Sprzedawca nie zwraca kosztu wysyłki towaru do nabywcy w przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Kupującego (dotyczy to wysyłki jedną paczką wielu przedmiotów a zwrot dotyczył tylko części towaru).

 
7. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
§ 7. REKLAMACJA i GWARANCJA
 
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 
7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 
§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 
§ 9. DANE OSOBOWE
 
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 
 
W razie dodatkowych pytań, odnośnie powyższych uregulowań prosimy dzwonić na jeden z niżej podanych numerów telefonicznych: 603 208 306, 507 197 477 lub napisać e-mail na adres: firmacora@gmail.com

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
PRZEDSIĘBIORSTWO "CORA"
os. Centrum D 7, 31-399 Kraków

Ja ........................................................................................................................... ... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

1. ..................................................................................., numer oferty: ................................................................
2. ..................................................................................., numer oferty: ................................................................
3. ..................................................................................., numer oferty: ................................................................

Data zawarcia umowy to ................................................., data odbioru: ..................................................................

Pieniądze proszę przekazać na mój rachunek bankowy w ...........................................................
Numer rachunku ....................................................................................................................................................


Imię i nazwisko.....................................................................
Adres................................................................................... 
Data.....................................................................................

 
 
Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone CORA - 2021
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu